Gedichten

Bij veel van de liederen in het programma Brel Leeft zijn door Victor van den Berg gedichten gemaakt die inhoudelijk, dan wel thematisch ingaan op de vertolkte chansons. Hierna volgen er enkele.