Les Bourgeois


Berekenend bekeken

na de beurs in grand café

getapt leeghoofdig lullen

het glas steeds half gevuld

de gsm als immer stand-by

de dictatuur van de bereikbaarheid

in de ondoordringbare wolk

van zelfgenoegzaamheid en

carrièreplanning

overschreeuwt hij vals getapt

zijn reeds bejaarde jeugd

 

 

170602