Les Toros

 

In vol ornaat de neus omhoog

houden zij elkander in het oog

het spektakel enkel voorprogram

de entourage voor une vraie madame

en hij als immer ingebeeld

zucht

bij het tijdverdrijf dat snel verveelt

hen nimmer vermag te vervoeren

want zij hebben het te druk

met elkander te beloeren

 

 

070203