Voir un ami pleurer

 

De radio schreeuwt moord en brand

dood en verderf er is overal

altijd wel iets aan de hand

maar de tranen in jouw ogen

maken van alle ellende

een schouwspel ver van mijn bed

we leven in ons kringetje

hebben genoeg aan louter onszelf

zien ons als de lont van al wat brandt

maar zijn enkel het vlammetje

in de genade van de wind

de wereld mag vergaan

ten prooi aan haat en

hebzucht zonder mededogen

ons hart breekt pas oprecht

bij het zien van persoonlijk leed

de tranen in jouw ogen

 

 

081202